Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Nabór na wolne stanowisko

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie.

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż :


a) Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie,  z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 5A,  05-200 Wołomin.

b) Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email:  

c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, na podstawie ustawy  o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1260).

d) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.

e) Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

f) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g) Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

h) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

i) Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

 

Redakcja strony: Nabór na wolne stanowiskoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 628

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl