• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób uprawnionych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z Jednostkami administracji.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje, zgłoszenie proszę:

 • wysłać na adres e-mail:  WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub
 • wysłać na adres (liczy się data dostarczenia korespondencji) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie ul. Warszawska 5a; 05-200 Wołomin lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 22 763-73-40

Transkrypcja w PJM

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się między innymi badaniem rynku pracy, analizami zatrudnienia i bezrobocia, udzielaniem wsparcia osobom bezrobotnym, a także pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Godziny obsługi interesantów 8.30 - 14.30

Do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5a prowadzi wejście od strony torów, do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona.

Podjazd został wyposażony w poręcz. Po wejściu do budynku Informacja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Wejście do budynku Filii w Tłuszczu znajduje się od ulicy Warszawskiej 10, naprzeciwko wejścia do Urzędu Miasta.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona, nie ma schodów.

Wejście do budynku Filii w Radzyminie znajduje się od ulicy Komunalnej 8a. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Siedziba Filii zlokalizowana jest na 2 piętrze, jest możliwość wjazdu windą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku urzędu - Brak wind.

Korytarze są dostępne na każdym piętrze bezpośrednio po pokonaniu schodów.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Schody zostały wyposażone w poręcz i paski antypoślizgowe. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku Filii Tłuszcz - Brak wind. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W budynku Filii Radzymin - Dostępna jest winda, umożliwiająca dojazd osób na wózkach na 2 piętro tj. siedziby filii. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie na sali obsługi bezpośredniej klientów przy wszystkich - 11 stanowiskach, funkcjonują pętle indukcyjne dla osób korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, wspomagając rozumienie mowy.

Co to jest pętla indukcyjna?
Pętla indukcyjna stanowi skuteczne wsparcie dla osób korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych, wspomagając rozumienie mowy, co jest szczególnie istotne w miejscach publicznych. Użytkownicy aparatów lub implantów mają często trudność z rozumieniem mowy, ponieważ urządzenia tego typu wzmacniają wszystkie dźwięki, również zakłócające mowę, takie jak m.in. różnego rodzaju szumy.Działanie pętli indukcyjnej polega na wyciszeniu zbędnego tła, dzięki czemu mowa ludzka jest lepiej słyszana i rozumiana. Pętla indukcyjna, przekazuje wzmocniony i przetworzony sygnał bezprzewodowo (jako pole magnetyczne) wprost do aparatu lub implantu odbiorcy.
 
Jak korzystać z pętli indukcyjnej?
Stanowiska z pętlą indukcyjną są oznakowane są dedykowaną naklejką (znak) - przekreślone ucho z literą T na niebieskim tle. W celu skorzystania z pętli klient przełącza swój aparat na program T (posiada go większość dostępnych na rynku aparatów) oraz staje naprzeciwko oznakowanego stanowiska.

Petla indukcyjna

Filia w Tłuszczu i Radzyminie nie posiada pętli indukcyjnych.

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie oraz Filia w Tłuszczu i Radzyminie wyposażone są w systemy kolejkowe obsługi klientów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo każde urządzenie posiada alfabet brajla.

Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są 2 specjalnie oznakowane miejsce parkingowe na parkingu przy Urzędzie.

Filie Urzędu Pracy w Radzyminie i w Tłuszczu, ze względu na usytuowanie wynajmowanych budynków nie posiadają miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych a jedynie zajazd przed wejściem do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku Urzędu jak i Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby zainteresowane korzystaniem ze świadczenia usługi pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie
zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony poniżej:

kontakt telefoniczny pod nr: 22 7874620 przesłanie faxu na nr: 22 7637306 e-mail na adres WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Ponadto prosimy o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

Centrum Aktywizacji Zawodowej to wyspecjalizowana komórka organizacyjna, wyodrębniona w ramach powiatowego urzędu pracy, realizująca zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy w szczególności:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • organizacja szkoleń,

wspieranie podstawowych usług rynku pracy za pomocą określonych instrumentów i narzędzi.

Dział Ewidencji i Świadczeń

Głównymi zadaniami są: rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, aktualizacja danych klientów PUP, wydawanie decyzji oraz przyznawanie i realizacja wypłat świadczeń.

Transkrypcja w PJM

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2022-03-14 13:44
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Kowalczyk 2023-02-09 12:31
Wytworzenie publikacji
PUP Wołomin 2023-02-09 12:31
Zatwierdzenie
IntraCOM.pl S.C. 2023-02-09 12:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry